บ่อวิน ย่านอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บ่อวิน ย่านอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บ่อวินเป็นชุมชนใหม่ เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆขอ…