บริการเพื่อลูกรักสี่ขา

สัตว์เลี้ยงเข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน 2 ตัว
(น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 10 กิโลกรัม) ต่อห้อง มีค่าใช้จ่ายสำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม 500 บาท ต่อการทำความสะอาด (ทำความสะอาดห้องทุกๆ 2 วัน)

เช็คอิน

เช็คเอ้าท์

โรงแรม

ห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

โค้ดโปรโมชั่น